Produksi HHBK Tahun 2020
HHBK Satuan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Rotan Pulut Ton 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Rotan Sega Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan Lambang Ton 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
Rotan Tohiti Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan Telang Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan Manau Batang 0 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,715
Rotan Semambu Batang 0 2,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,426
Rotan Lainnya Ton 143.30 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.30
Getah Kayu Hutan Ton 3,282.48 2,606.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,889.28
Resin Ton 98.84 155.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.67
Biji-bijian Ton 0.32 401.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.55
Daun-daunan dan Akar-akaran Ton 338.23 12.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.78
Biji Kopi Ton 6.38 1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.08
Kulit Kayu Ton 24.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.00
Bambu Hutan Batang 0 2,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,045
Buah-buahan dan Umbi-umbian Ton 1,528.84 432.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,961.75
Tikar Lembar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaman Hias Tangkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasil Sylvofishery System Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasil Sylvopartural System Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain - x x x x x x x x x x
Batang Kelapa Sawit M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Ton 23.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.40
Gula Aren Ton 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
Gula Kelapa Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madu Liter 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Sagu Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarang Burung Walet Ton 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
Tebu Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tual Sagu Tual 16,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,506