Produksi HHBK Tahun 2020
HHBK Satuan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Rotan Pulut Ton 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Rotan Sega Ton 0 0 10.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
Rotan Lambang Ton 50.00 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
Rotan Tohiti Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan Telang Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan Manau Batang 0 5,590 52,340 9,700 0 0 0 0 0 0 0 0 67,630
Rotan Semambu Batang 0 16,828 3,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,548
Rotan Lainnya Ton 143.30 100.00 357.25 170.00 0 0 0 0 0 0 0 0 770.55
Getah Kayu Hutan Ton 3,527.14 6,826.30 8,348.87 1,502.64 0 0 0 0 0 0 0 0 20,204.95
Resin Ton 101.84 194.96 166.64 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 465.73
Biji-bijian Ton 0.32 437.49 546.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984.45
Daun-daunan dan Akar-akaran Ton 338.23 544.37 1,878.39 80.54 0 0 0 0 0 0 0 0 2,841.53
Biji Kopi Ton 6.38 1.70 24.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.57
Kulit Kayu Ton 24.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.00
Bambu Hutan Batang 0 5,782 6,075 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 13,877
Buah-buahan dan Umbi-umbian Ton 1,528.84 2,243.71 387.81 246.53 0 0 0 0 0 0 0 0 4,406.89
Tikar Lembar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaman Hias Tangkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasil Sylvofishery System Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasil Sylvopartural System Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain - x x x x x x x x
Batang Kelapa Sawit M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Ton 23.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.40
Gula Aren Ton 0 1.04 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.09
Gula Kelapa Ton 0 0.22 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
Ijuk Ton 0 0 8.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.19
Madu Liter 50 20 259 74 0 0 0 0 0 0 0 0 403
Sagu Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarang Burung Walet Ton 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
Tebu Ton 0 0 1,072.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,072.25
Tual Sagu Tual 16,506 32,591 37,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,026